השירות שלנו

תוכנת הניווט הפנסיונית נולדה מתוך רצון לתרום לאלפי אנשים בתכנון עתידם הפנסיוני.

שמנו לנו מטרה לקרב יותר אנשים לחיים הטובים בפרישה , להתגבר על חוסר אמון והעדר בטחון בדרך ,להקטין טעויות רבות שנעשות בדרך ופוגעות בגובה הפנסיה שתתקבל. רצינו לתת מענה לכמיהה של מבוטחים למשענת אובייקטיבית , למערכת שתכוון, תתריע ותתקן עד להגעה ליעד הפנסיה ולעשות זאת בצורה פשוטה ומובנת בדומה למערכת ניווט של הספינה שחוצה גלים עולים ויורדים בדרכה אל היעד.

ניתן לדמותה למשקפיים שדרכם אפשר לראות מה עשוי ועלול לקרות בעתיד.

משקפיים אלו אינן מראות מה יהיה במדויק בעתיד בכל מסלול פנסיוני, אלא מציגות בפנינו טווח ערכי הפנסיה האפשריים בגיל הפרישה המתאים למסלול שבחרנו. ידיעת טווח זה תסייע לנו לקבל החלטה בנוגע לבחירת הדרך והכיוון שיוביל אותנו לפנסיה מרבית.

לשם הדוגמא ניתן להסתכל בטבלה הבאה.

תרחיש מסלול פנסיוני ראשון מסלול פנסיוני שני
1 1000 ש"ח 500 ש"ח
2 2000 ש"ח 2500 ש"ח
3 3000 ש"ח 4500 ש"ח
4 4000 ש"ח 6500 ש"ח
5 5000 ש"ח 8500 ש"ח
6 6000 ש"ח 10500 ש"ח
7 7000 ש"ח 12500 ש"ח
8 8000 ש"ח 14500 ש"ח
9 9000 ש"ח 16500 ש"ח
10 10000 ש"ח 18500 ש"ח

בעמודה המציגה את המסלול הפנסיוני הראשון ניתן לראות לדוגמא ערכי הפנסיה האפשריים של מסלול זה. בהשוואה לערכי הפנסיה המתקבלים מהמסלול השני נתן להסיק כמה מסקנות מועילות.

  1. המסלול הפנסיוני השני עדיף על המסלול הראשון ב 9 מתוך 10 תרחישים – כלומר ב 90% .
  2. במידה והמטרה שלך היא לקבל פנסיה גבוהה מ 12000 ₪ לחודש קיים סיכוי של 40% לקבלה במסלול השני ( 4 ערכים מתוך 10 גבוהים מ 12000 ₪) ו 0% במסלול ראשון.

תוכנת ניווט פנסיונית מבצעת מיליוני חישובים כדי להגיע למלוא טווח ערכי הפנסיה האפשריים ומציגה לפניך תמונה של עדיפות מסלול מסוים על משנהו והסיכוי שלך להגיע ליעד הפנסיה שקבעת בכל מסלול ומסלול.

התוכנה מתבססת על נתון מדעי שזכה לאינסוף אישורים בתחומים שונים – אי אפשר לחזות בוודאות אירוע בעתיד עקב אין סוף האפשרויות נגזרות מעתיד. יחד עם זאת אפשר למדוד ולחזות סיכוי להתרחשות של אירוע מסוים ומידת הסיכוי מכילה בתוכה כמות גדולה של מידע חשוב לקבלת החלטה.

(כי אנו מעדיפים סיכוי של 92% לפנסיה על פני סיכוי של 5% לפנסיה ) .

לאחר שקבעת את יעד פנסיה הרצוי בהתאם למידת סיכוי/סיכון המתאימה לך אנו מתחייבים לפניך לעדכונים שוטפים שיענו על השאלות הבאות:

האם לאור תוצאות ההשקעות בפועל של המסלול שבחרתי הסיכוי שלי ליעד פנסיה שקבעתי עלה או ירד ?

האם לאור תוצאות ההשקעות בפועל ניתן להגיע לפנסיה גבוהה יותר בסיכון נמוך יותר ?!

האם נכון להיום קיים מסלול פנסיוני עם סיכוי גבוה יותר להגיע ליעד הפנסיה ?

האם התשואות שהושגו עד היום והחיסכון שצברתי מאפשרים לי הגעה לפנסיה רצויה ?!

ושאלות רבות אחרות.

תשובות לשאלות אלו יעזרו לך לנווט בדרך הטובה ביותר לעבר המטרה של פנסיה רצויה. בכל עת את/ה תוכל לראות את מיקומך היחסי לעומת היעד שקבעת ולקבל החלטות בהתאם. זאת תרומתנו לדרכך לחיים הטובים , לשליטה שלך על קבלת החלטות.

בנוסף ליישום של תכנון הפנסיה הרצויה שהוצג קיים יישום נוסף שמאפשר להגדיל את הפנסיה הנובעת מסכום חסכון הוני תחת אילוצים של תוחלת החיים וירושה. אנו מנסים ליצור מצב שתמורת הפנסיה הלקוח לא יוותר על כל החיסכון הנצבר אלא גם יוכל להשאיר ירושה נכבדה לילדיו.

אנו מציעים לך להצטרף למסלול ה WAZE  הפנסיוני שלנו .

תוכנת הניווט מבוססת פנסיונית על מודל מדעי מתקדם שזכה לאישור אקדמי וניתן לקריאה כאן