קישור לשני אתרים . ראשון לגבי שיטת מונטה קרלו ושני לגבי יישום שיטת מונטה קרלו בפיננסים.

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_in_finance