הדגמה גרפית של השפעת התשואה על החיסכון לגמר התקופה