מאמר חשוב על הקשר בין רווח ותשואה גבוהה.

חסכון פנסיוני: בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה?

 

צבירה בביטוח מנהלים ( דמי ניהול גבוהים ) גדולה מצבירה בקרן פנסיה ( דמי ניהול נמוכים )

 

מאת רויטמן דוד

חבר לשכת סוכני הביטוח

 

"היתרון" לכאורה של קרן פנסיה על פני ביטוח מנהלים נשען על שתי רגליים:

הראשונה - בלבול אדיר בשוק שלנו בין עלות להפסד. לא כל עלות הינה הפסד ולפעמים עובדה שאני משלם דמי ניהול יקרים כדאית לי יותר במידה ואני מרוויח הרבה יותר לעומת מסלול השקעה אלטרנטיבי בו דמי ניהול זולים יותר אך הרווח בו קטן יותר ממסלול יקר יותר.

השנייה –כל ירידה בצבירה הינה הפסד. זאת טעות מצערת שמבלבלת בין תנודתיות לבין הפסד. בהנחת שני מסלולים – הראשון סולידי והשני תנודתי – הקריטריון להשקעה מוצלחת הינו סך הצבירה בגמר התקופה ולא תנודתיות ומפולות במהלך תקופת החיסכון.

נדגים זאת בעזרת פתגם ידוע : " קנה בזול ומכור ביוקר". בשוק ההון כל חודש אנו קונים ניירות ערך בהפרשות פנסיוניות שמעביר מעביד בגין עובדיו. אם מחיר ניירות ערך ירד זמנית אז נקנה בזול, וכאשר נמכור נרוויח פער גדול בין קניה למכירה. כקונים אנו מעונינים שמחירי המוצרים שנקנה יהיו הזולים ביותר. כמוכרים אנו מעונינים שביום המכירה כל המוצרים שקנינו בזול, ערכם יעלה ונמכור אותם ביוקר. על כן המצב האופטימלי עבורנו הינו מצב בו בהינתן תקציב השקעה קבוע מחירם של מוצרים/ניירות ערך ירד במשך כל תקופת ההשקעה ויעלה שניה לפני שאנו מוכרים אותם ונפגשים עם הכסף.

נדגים זאת על פני טווח השקעה דמיוני של 6 שנים ראו גרף מס' 1 .

נניח לדוגמא הפקדה חודשית של 1833 ₪. ונניח כי השקעה במסלול סולידי הניבה תשואה של 0% בשלוש השנים הראשונות ובשלוש השנים שלאחר מכן עלתה ליניארית , כך שסך התשואה המצטברת במסלול עמדה על 20% במהלך 6 שנות ההשקעה.

מנגד ניקח מסלול השקעה תנודתי אשר ירד בשנה הראשונה ב 35%. בשנתיים שלאחר מכן נשאר יציב, ובשלוש השנים האחרונות עלה כך שסך התשואה המצטברת לאורך 6 השנים עמדה על 15%.

היכן אתה , כמשקיע סביר, היית רוצה להיות ? רובנו מן הסתם נרצה להיות במסלול שהתשואה המצטברת בו גבוהה יותר.

אולם למרבה ההפתעה סך החיסכון במסלול התנודתי (195,432 ₪), כפי שניתן לראות, גבוה בהרבה מסך החיסכון במסלול הסולידי (151,189ש"ח).

הסיבה לכך פשוטה – ניתן לראות את הרווח שמושג בגמר התקופה כחיבור מספרי של  רווחים מכל הפקדה והפקדה. הרווח של ההפקדה הינו מחיר ההפקדה בזמן מכירה בסוף התקופה פחות מחיר הקניה. אם מחיר הקניה נמוך אזי הרווח גבוה. על כן רצוי מבחינת הרווח שמחירי הקניה של ניירות ערך ירדו (מפולת ) בתנאי שתהיה עליה בהמשך (מחיר המכירה ). היות וכמעט כולם מסכימים שמסלול מנייתי לאורך התקופה מסיים גבוה יותר אזי נפילות באמצע הדרך רק מסייעות ליצירת הרווח.

נרחיב כעת את הניסוי הדמיוני שלנו. ניקח את תסריט ההשקעה שהנחנו בפעם הקודמת ונניח כי תסריט זה חזר על עצמו במשך 5 מחזורים (כלומר תקופת השקעה של 30 שנה). נגדיל ונעשה ונניח כי דמי הניהול במסלול ההשקעה התנודתי גבוהים ב 0.4% מדמי הניהול במסלול הסולידי ותשואה מצטברת מתחילת ההשקעה נמוכה ב 50% ממסלול סולידי....

באיזה מסלול אתם תרצו להיות?

אך ראו איזו הפתעה, סך החיסכון במסלול התנודתי (1,232,227 ₪ ) עדיין גבוה יותר מסך החיסכון במסלול הסולידי (1,125,087 ₪)

כעת ננסה להתאים את הניסוי הדמיוני שלנו למציאות עוד יותר. מצד אחד נניח שמסלול תנודתי מסיים את כל תקופת ההשקעה ב 10% יותר מסולידי אך מצד שני נניח שדמי ניהול בו יקרים יותר ב 0.8% כל שנה ושנה לעומת מסלול סולידי.(הגדלה פי 2 , ב 100% לעומת דוגמא קודמת )  תסתכלו בבקשה בחסכון הנצבר בכל אחד מהמסלולים צד ימין למטה.

הסיבה לכך פשוטה: כללים החלים על הפקדה חד פעמית שביכולתך למשוך בכל עת, כמו פיקדון בנקאי , שונים לחלוטין מכללים החלים על הפקדה שוטפת למשך 30 ו 40 שנה.

נחשוב...אולי.....אם הקריטריון הבלעדי למוצר פגום הינו אם קנית בזול או ביוקר אז אולי קרן פנסיה הינה מוצר פגום כיוון שאתה קונה תמיד ביוקר בגלל מרכיב גבוה של אג"ח , שמונע ירידות וקניות במחיר זול , לעומת מסלול תנודתי/מנייתי המאפשר קניה בזול....

בכתבות הבאות אנו נבסס לוגית, כלכלית וסטטיסטית טענה שנראית מופרכת במבט ראשון באופן מוחלט. ביטוח מנהלים המשווק היום על ידי חלק מחברות הביטוח עשוי להיות עדיף על קרן פנסיה עם דמי ניהול מוזלים של 3% מהפרמיה ו 0.25% מצבירה ואף פחות מזה מבחינת החיסכון הנצבר לגיל הפרישה.

 

ברצוני להודות לאשר ויובל סייפר (סייפר סוכנות לביטוח ) ,דובי פרייס (שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח )

אושיק דיקשטיין (שור סוכנות לביטוח ) , בשקין מוטי ,תגר יוסף, איצה גושן (שרון סוכנות לביטוח ) על עזרתם הרבה בכתיבת מאמר זה.