תשואות של גופים פנסיונים מ 2003 ועד 2013 על פי משרד האוצר

תשואות מ 2003 2012 לפי משרד האוצר 16