מדריך חסכון פנסיוני של משרד האוצר אגף שוק ההון

שאלות בנושא המשבר העולמי משרד האוצר

כיצד החל המשבר הכלכלי בעולם, ועד כמה הוא משפיע על החיסכון הפנסיוני שלנו? מה עלינו לעשות כדי להבטיח את עתידינו? לפניכם שאלות ותשובות להתמודדות נכונה...

החיסכון הפנסיוני נצבר על פני עשרות שנים ואמור לשרת אותנו לאחר הפרישה לגמלאות. טבעי שתנודות חדות בשוק ההון, כפי שאנו עדים להן בתקופה האחרונה, מדאיגות את החוסכים. אך עם זאת, חשוב לזכור גם בתקופה שבה יורד ערך הכסף המושקע, כי החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך, ועל כן ראוי שייבחן לפי הביצועים לאורך תקופות ארוכות, ולא כדאי לקבל החלטות חפוזות הנלקחות על סמך תשואות שליליות שהושגו בטווח קצר, של מספר חודשים בלבד .

מה זה "סאב פריים"?

בקיץ 2008 התוודעו רבים מאיתנו לראשונה לצמד המילים "סאב פריים". צמד המילים מייצג לווים בעלי דירוג אשראי בעייתי, כלומר לווים שלגביהם קיים סיכון ממשי שלא יוכלו לעמוד בהחזר ההלוואות שלקחו
מקורו של המשבר הנוכחי הינו בארצות הברית
רבים מלווי ה"סאב פריים" לקחו הלוואות משכנתה שלא עלה בידם להחזירן. רבים מהם נכנסו למצב של חדלות פרעון עקב ירידת ערך של מחירי הבתים, אשר היוו בטוחות להלוואות אלה. בעקבות זאת נחשפה הכלכלה האמריקאית - ולאחריה הכלכלה העולמית - למשבר הפיננסי הנוכחי, המכונה גם "משבר הסאב פריים ".

כיצד אי עמידה בהתחייבויות של לווי "סאב פריים" אמריקאים קשורה אלינו ?

בשנים האחרונות נהגו המוסדות הפיננסיים בארצות הברית במדיניות אשראי פזיזה, ונתנו משכנתאות ללווים רבים שאינם בעלי יכולת מוכחת להחזר ההלוואות שלקחו. העובדה שבארצות הברית קיים שוק משני, שבו נסחרות אגרות חובמגובות במשכנתאות האלה בשילוב חדשנות פיננסית, הרחיבה את המוצרים הבנויים על אגרות חוב אלו. בנוסף, אותם מוצרים נמכרו לגופים שונים בעולם. הכישלון בהערכת הסיכונים של נותני האשראי האמריקאיים, הוא שגרם להשלכות הנוכחיות על הכלכלה העולמית

כל עוד מחירי הנכסים בגינם נלקחו ההלוואות עלו, לא הייתה בעיה. זאת, מכיוון שגם כאשר הלווה לא עמד בהחזר ההלוואה, הנכס המשמש כבטוחה נמכר במחיר מספק כדי לקיים את השוק הרחב והמתפתח של מכשירים פיננסיים מורכבים "המולבשים" על ההלוואות. עם תחילת ירידת מחירי הנכסים והצטברות לווים רבים שלא עמדו בנטל החזר ההלוואות, ירד באופן משמעותי ערכן של אגרות החוב המגובות באותן הלוואות. כתוצאה מכך, נגרמו הפסדים משמעותיים לגופים פיננסיים וללקוחותיהם בכל העולם, אשר השקיעו במכשירים החדשניים. כתוצאה מכך קרסו מספר גופים פיננסיים ועלתה שאלה לגבי איתנותם הפיננסית של גופים פיננסיים אחרים. המשבר שנוצר השפיע על הפעילות הפיננסית ועל שוק ההון העולמי והישראלי.

האם המצב בשוק ההון העולמי יכול להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות)?

כן. המצב בשוק ההון משפיע על החיסכון הפנסיוני שלך. הסיבה לכך היא שהגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני משקיעים את הכסף שאנו חוסכים בשוק ההון, קרי; במניות, ב אגרות חוב וכדומה. יש לציין שאין מדובר בתופעה ייחודית לישראל וכך נוהגים הגופים המנהלים בכל רחבי העולם. מידת הסיכון משתנה, ותלויה באופיו של מסלול ההשקעה שבו נמצאים הכספים .

כיצד משפיעות תנודות בשוק ההון על החיסכון שלי?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, הנצבר על פני עשרות שנים. חיסכון זה יש לבחון לאורך תקופות ארוכות. השפעתן של תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה אינה קריטית בהכרח לחיסכון ארוך טווח, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן על עתידך מכרעת על סמך ירידות או עליות חדות בשוק ההון בשבוע או בחודש זה או אחר
לפני כל החלטה חשוב לפנות לגורם מוסמך בתחום ( יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני ) שיעזור לך לבחור את התכנית או את המסלול המתאימים לך ביותר בהתחשב בגילך, במצבך המשפחתי, במצבך הבריאותי ובמצבך הכלכלי.

מדוע משקיעים את כספי החיסכון שלי בבורסה?

קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח משקיעות את הכספים במגוון אפיקי השקעה, לרבות באגרות חוב , בפיקדונות, במטבע זר ובמניות
הניסיון מראה שההשקעה לטווח ארוך באפיק המניות, על אף שהוא מסוכן יותר, מניבה בממוצע תשואות גבוהות יותר מכל אפיק השקעה אחר. משנת 1926 ועד לשנה הנוכחית (לרבות המשבר הגדול של 1929), הניב מדד שוק המניות האמריקאי תשואה שנתית ממוצעת של 10.4% וכל דולר שהושקע במניות הפך בסוף התקופה ל-3,250 דולר. זאת, לעומת כל דולר שהושקע באג"ח של ממשלת ארה"ב שהפך בסוף התקופה ל-79 דולר בלבד.

להלן טבלה המפרטת את התשואות בקופות הגמל בשני העשורים האחרונים :

שנה 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
תשואה 5.20% 12.00% -2.10% 4.73% 12.14% 3.37% -7.70% 3.69% 2.34% 7.79%

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2.08% 13.22% 3.40% 6.58% -6.79% 18.70% 8.02% 9.95% 7.82% 5.60% -19.9%

* נתוני תשואהריאליתברוטו

להלן טבלה נוספת המפרטת מה היה בסוף שנת 2008 שוויים של 100,000 ₪ שהושקעו בקופות הגמל בשנים שונות :

מועד ההשקעה 1988 1995 1999
השווי בסוף שנת 2008 1,002,256 283,905 174,523

להלן גרף המציג את התפתחות החיסכון של מי שהפקיד 100,000 ₪ בשנת 1999 :

graph 1


*
נתוני תשואהנומינליתברוטו

כיצד משפיעות תנודות בשוק ההון על החיסכון שלי?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, הנצבר על פני עשרות שנים. חיסכון זה יש לבחון לאורך תקופות ארוכות. כפי שראינו לעיל, השפעתן של תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה אינה קריטית בהכרח לחיסכון ארוך טווח, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן על עתידך מכרעת על סמך ירידות או עליות חדות בשוק ההון בשבוע או בחודש זה או אחר.
לפני כל החלטה חשוב לפנות לגורם מוסמך בתחום (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני) שיעזור לך לבחור את התכנית או את המסלול המתאימים לך ביותר בהתחשב בגילך, במצבך המשפחתי, במצבך הבריאותי ובמצבך הכלכלי.

האם יהיה עליי לשלם קנסות כלשהם אם אמשוך את כספי החיסכון הפנסיוני?

משיכת כספים מאפיק חיסכון פנסיוני (קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) לפני המועד המותר למשיכה, תחייב את המושך בתשלום קנס מיסוי בשיעור של לפחות 35% מסך החיסכון. בנוסף, המשיכה עלולה להיות כרוכה בקנסות נוספים שגובה הגוף המנהל. זאת, בנוסף לאבדן הזכות ליהנות מפטור ממס על רווחי הון, שכן בכל אפיק חיסכון אחר (פיקדון בבנק, קרן נאמנות וכדומה) קיים מס רווחי הון בשיעור של 20% מסך הרווחים.

אם אני מחליט למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלי לפני המועד המותר, האם אוכל להתחרט ולהשיב את המצב לקדמותו?

כל עוד לא נמשכו הכספים בפועל, ניתן לבטל את בקשת המשיכה, אך מרגע שנמשכו הכספים לא ניתן לבטל את הבקשה. כלומר, לא ניתן לחזור ולהפקיד כספים לקופה ולא ניתן להחזיר לך את קנס המיסוי ששילמת (קנס בגובה של לפחות 35% מסך החיסכון). כמו כן, ייתכן שלא ניתן במקרה כזה להשיב את הכיסויים הביטוחיים למצב שבו היו קודם. על כן, חשוב לפני משיכת הכספים להתייעץ עם יועץ פנסיוני או עם סוכן ביטוח פנסיוני .

האם משיכת כספים תשפיע על הכיסוי הביטוחי שלי?

משיכת כספי חיסכון פנסיוני עלולה להביא לירידה בשיעור הכיסוי הביטוחי ואף לאבדן מלא של הכיסויים הביטוחיים. בנוסף, אם תרצה לרכוש את הכיסוי הביטוחי מחברת ביטוח המחיר עלול להיות גבוה יותר ואף אפשרי שלא תוכל לרכוש כיסוי ביטוחי דומה לזה שהיה לך קודם לכן (לדוגמה: עקב שינוי מצב בריאותי).

מהן האפשרויות העומדות בפניי לגבי החיסכון הפנסיוני שלי ?

קיימים היום אפיקי חיסכון פנסיוני רבים, המציעים מסלולי השקעה שונים, המאפשרים לך לבחור את רמת הסיכון בה ינוהל החיסכון שלך. ככלל, ככל שהחיסכון הפנסיוני שלך מושקע יותר במניות או ב אגרות חוב של חברות פרטיות הוא תנודתי יותר (המחירים בבורסה עולים ויורדים), בעוד שחיסכון המושקע בעיקר בפיקדונות או באגרות חוב של הממשלה הוא תנודתי פחות ואמנם מסוכן פחות, אך לאורך זמן צפוי להניב תשואות נמוכות יותר.

העברת כספים למסלול חיסכון אחר באותו גוף, או העברתם לקופת גמל, לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקרן השתלמות של גוף אחר, לא תפגע בהטבות המס שלך ולא תחייב אותך בקנס מיסוי כלשהו. לעומת זאת, העברת הכספים לכל אפיק חיסכון אחר, שאינו אפיק פנסיוני, צפויה לפגוע בהטבות המס שלך.

מה עליי לעשות אם החלטתי לעבור למסלול השקעה אחר ?

באפשרותך לפנות למוקד שירות הלקוחות בחברה המנהלת את כספי החיסכון שלך ולמלא בקשה למעבר בין מסלולי ההשקעה המוצעים, בהתאם להנחיות שתקבל במוקד שירות הלקוחות. לחילופין, אתה יכול לפנות ליועץ הפנסיוני או לסוכן הביטוח שלך.

למי עליי לפנות, לפני שאני מקבל החלטות?

ניתן להסתייע בגורם מקצועי בעל רישיון ( יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני ). לאחר שבעל הרישיון יברר איתך את מטרות החיסכון שלך באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבך הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלך באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנושאים הרלוונטיים, הוא ימליץ לך על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל המתאימים לך .

ההבדל העיקרי בין סוגי הרישיונות הוא הקשר (הזיקה) לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני. ליועץ פנסיוני אסור שתהיה זיקה לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני, לעומת סוכן ביטוח פנסיוני שיש לו זיקה לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני
ניתן למצוא את רשימת היועצים והסוכנים באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בכתובת הבאה
http://ozar.mof.gov.il

כמן כן, ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני בבנקים הבאים: בנק אגוד, בנק אוצר החייל, בנק מזרחי-טפחות, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק ערבי ישראלי ובנק פועלי אגודת ישראל.

האם קופת גמל או קרן השתלמות עלולות לקרוס כתוצאה מהמשבר ?

כספי החיסכון בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקרן פנסיה מנוהלים בנאמנות בעבור החוסכים, ואין עירוב בין ההתחייבויות של החברה המנהלת והשקעותיה לבין הכסף המנוהל בנאמנות. בדרך זו גם במקרה קיצוני שבו אחד מהגופים קורס, אין זה אמור להשפיע על כספי החיסכון, שכן הם מנוהלים באופן נפרד.

כיצד נפילה של בנקים או של חברות בחו"ל תשפיע על כספי החיסכון ?

כספי החיסכון (קופות הגמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות) מושקעים בניירות ערך בישראל ומחוצה לה. נכון להיום, כעשרה אחוזים מנכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה מושקעים מחוץ לישראל. בבדיקה שנערכה במשרד האוצר נמצא, כי היקפי החשיפה של נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לבנקים להשקעות ולמוסדות פיננסיים אחרים בחו"ל, נמוכה ביותר.

מהו הסיכון הכרוך בהשקעת כספי החיסכון הפנסיוני שלי בחברה מסוימת או בקבוצת חברות?

הגופים מנהלים את השקעותיהם בכפוף לכללים ולמגבלות הקבועים בהוראות הדין. על פי הוראות אלו, אחוז ההשקעות של גוף המנהל חיסכון פנסיוני בחברה בודדת אינו יכול לעלות על עשרה אחוזים מנכסי אותו גוף ואינו יכול לעלות על חמישה עשר אחוזים בקבוצת חברות. בפועל, שיעור זה אינו עולה על אחוזים בודדים, ולכן החשיפה לחברה מסוימת או לקבוצת חברות נמוכה.

יש לי ביטוח חיים בחברת הביטוח AIG . בתקופה האחרונה היו פרסומים רבים בכלי התקשורת על בעיות בחברת הביטוח AIG בארה"ב. קראתי שהחברה תמשיך לפעול כאן בארץ. האם זה משפיע עליי? האם כדאי לי להחליף ביטוח ?

חברת הביטוח AIG הישראלית היא חברה עצמאית ומנוהלת בנפרד מחברת האם האמריקאית. חברת הביטוח AIG הישראלית מפוקחת על-ידי המפקח על הביטוח בישראל ופועלת בהתאם לדרישות הרגולציה של מדינת ישראל. לנוכח האמור, אין כל סיבה לעשות שינויים או להחליף חברת ביטוח. לגבי חברת AIG האמריקאית: חברה זו הולאמה בפועל על-ידי הממשל האמריקאי ועל כן נכון לרגע זה היא אינה בסכנת קריסה.

האם אני יכול לדעת במה מושקע החיסכון הפנסיוני שלי, וכיצד ?

באתר האינטרנט של משרד האוצר ישנן מערכות הנקראות: "גמל נט", "ביטוח נט" ו"פנסיה נט", הפתוחות לציבור הרחב. בעזרתן ניתן לעיין בהתפלגות ההשקעות של קופה ספציפית לאורך תקופות שונות. הנתונים מוצגים לפי חתכים שונים: אפיקי ההשקעה השונים (מניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פקדונות וכדומה), השקעות בארץ ובחו"ל, השקעות בנכסים סחירים/לא סחירים, השקעות לפי רמות סיכון ועוד. בנוסף, חודשיים לאחר תום כל רבעון, החברות השונות חייבות להציג באתרי האינטרנט שלהן דו"ח המפרט את רשימת הנכסים שבהם השקיעה הקופה בפועל .