מאמר מאתר כלכליסט של מנכ"ל קסם מדדים באקסלנס נשואה על ההשקעה במדדים

השקעות לטווח ארוך מנטרלות את הסיכון

אבנר חדד

בניגוד לתיאוריה, כל שפל היסטורי בריבית הביא לירידות שערים. כיום הריבית בשפל ומדדי האג"ח אחרי שנים של גאות

לאור כמה שנות גאות בשוק ההון הנוכחי, הן ברמת שערי מניות והן ברמת תשואות האג"ח, הולכות וגוברות השאלות בדבר העתיד הצפוי. כל מומחה בשוק ההון יודע להסביר מדוע הצליח בחיזוי, אך ברגע שהניחוש לא מצליח - התירוצים רבים. לעתים, על מנת לצפות את העתיד, צריך להבין מה התרחש בעבר.החל מ־1987 ובקצב כמעט קבוע של אחת לשבע שנים, בכל פעם שריבית בנק ישראל ירדה לשפל היסטורי, הגיעו בעקבות כך ירידות שערים דרמטיות. למרות המחשבה הרווחת בשוק ההון, שבטווח הקצר ירידת הריבית מבשרת טובות לשוק המניות, ההיסטוריה מראה שההפך הוא הנכון. הסיבה לכך היא שהריבית (או שוק אג"ח) מנבאת את הצפוי להתרחש בשוק המניות ולא להפך. כיום שוב ניצבת ריבית בנק ישראל בשפל היסטורי, ועל מדדי האג"ח עברו שנים של גאות.

התשואה הפנימית של רוב מדדי האג"ח נמוכה מ־1%, ובחלקם היא אף שלילית. למשקיע שרוצה להמשיך להשקיע לטווח הקצר אין כל דרך להתמודד עם איום הסיכון. ייתכן שהמשקיע ימשיך ליהנות מתשואות חיוביות, כפי שקרה בשנים האחרונות, אך הוא גם עלול לחוות ירידות שערים דרמטיות, שניתן לצפות שתתרחש ב־2015. כדי להתחמק מאפשרות של הפסד, על משקיע, שאינו מתכנן לפדות את כספו בטווח הקצר, לעשות שני דברים: להפוך את ההשקעה לארוכת טווח ולבצע אותה באמצעות מדדים.

התשואה הכוללת של מדדי המניות המובילים בישראל מאז 1987 ועד אוגוסט השנה היתה 3,038% - תשואה ממוצעת של 13.22% במונחים שנתיים. משקיע שהסתפק בהשקעה בריבית חסרת סיכון, ללא סיכוני מח"מ וללא סיכוני חברות, במהלך אותה תקופה נהנה מריבית נומינלית של 1,086%. רוב המשקיעים מוהלים את השקעותיהם בשילוב של מניות

ומרכיב סולידי. תיק 70/30, שמייצג בצורה טובה את התפלגות הסיכון של רוב המשקיעים, השיג תשואה מצטברת של 1,672% ותשואה ממוצעת של 10.78% מדי שנה. על ידי בחירה בהשקעה דרך מדדים, המשקיע יכול להימנע ממצב שבו לא בחר היטב את תיק הנכסים. מחקר שבחן את מדד S&P 500 גילה שבין 1957 ל־1998 התחלפו במדד 414 חברות. כלומר, באחזקה ישירה של מניות על פני תקופה של שנים ישנה סבירות שתיק המניות לא ישקף את מהלכיו האמיתיים של השוק.

בישראל אמנם לא נעשה מחקר דומה, אך במהלך השנים מניות ענקיות דוגמת אפריקה, כור, ואי.די.בי עזבו את המדדים המובילים ושווי השוק שלהן צלל ביותר מ־90%. מנהלי ההשקעות הפנסיוניים הבינו את היתרונות במוצרי מדדים, ומאז 2007 הגדילו פי חמישה את השקעותיהם במוצרים אלו ל־250 מיליארד שקל בסוף 2013.

השורה התחתונה: השקעה במדדים מונעת מצב שבו תיק המניות לא משקף את מהלכיו של השוק.

הכותב הוא מנכ"ל קסם מדדים באקסלנס נשואה